Karakter eigenschappen

Typische karaktereigenschappen van de Vizsla zijn:

  • Gemakkelijk en snel af te richten
  • Kan een grove behandeling slecht verdragenvizsla_isolated_0033
  • Uitstekend geheugen
  • Voortreffelijke vaardigheid tot combineren
  • Onmiskenbare jachtpassie, voelt zich
    in huis ook erg prettig
  • Liefdevol karakter
  • Levendig temperament en aanhankelijk