ProfielVizsla Profiel

Wat voor soort hond is een Vizsla

De Magyar Vizsla of Hongaarse Staande Hond, zoals hij officieel heet is een middelgrote, elegant gebouwde kortharige of draadharige staande hond.

Staande honden moeten onder andere tijdens de jacht het volgende kunnen doen:

  • Methodisch zoeken.
  • Vast voorstaan, dat wil zeggen dat de voorstaande honden het wild niet mogen opjagen, maar er rustig voor moeten blijven staan om de jager te wijzen waar zijn buit te vinden is
  • Aangeschoten wild uit het water en van het land apporteren
  • Aangeschoten wild volgen en bij de jager brengen

Staande honden blijven vast voor het wild staan, na het land al zigzaggend te hebben afgezocht met opgeheven hoofd tegen de wind in om de verwaaiing van het wild op te vangen. Hij stoot het wild pas op na het bevel van de jager en werkt dus nauw met de jager samen.

vizsla_0024[1]

Betekent dit dat de Vizsla alleen geschikt is voor personen die met de hond gaan jagen?

Nee. De Vizsla is ook prima geschikt als huishond.

Eigenaren die hem echter alleen als huishond willen houden zouden de hond tekort doen. Als niet-jager kan men een Vizsla volledig aan zijn trekken laten komen door cursussen te volgen en examens en proeven af te leggen. Dit is voor iedereen die daar liefhebberij in heeft te verwezenlijken. Realiseert u zich echter wel dat een Vizsla een energieke hond is, met grote behoefte aan beweging. Men laat ze niet in huis liggen met drie keer per dag een blokje om. Dat kan en mag men deze prachtige honden niet aandoen!

Ontstaan van het ras

Hoewel meerdere theorieën over het ontstaan van het ras bestaan menen kenners dat de “Pannonische theorie” de meest waarschijnlijke is:
De voorouders van de Vizsla bestonden al in de Romeinse tijd. De pannonische (Pannonia was de Romeinse naam voor Hongarije) hond, een “gele pointer type hond”, vooral geschikt voor de toenmalige vereisten voor de jacht: het opzoeken en aanwijzen van wild. Later zouden de turken zelf, die in 1526 Hongarije bezetten, andere voorouders van de Vizsla hebben ingebracht (Vizsla betekent in het Turks “zoek” en in het Hongaars “aanwijzen”), namelijk de Tartese Gele Hond, een vogelhond en de Sloughi, een windhond.
De Tartese Gele Hond heeft invloed gehad op de kleur en verbeterde het instinct voor veerwild, de Sloughi heeft bijgedragen tot de snelheid van de Vizsla. Er is een afbeelding uit 1357 en velen uit de 16e eeuw van honden, die als Vizsla geïdentificeerd zouden kunnen worden. Tijdens de Habsburgse monarchie kwam Hongarije onder Oostenrijks invloed. Dit betekende voor de Vizsla dat het ras beïnvloed werd door Duitse jachthonden. Hierover zijn echter de meningen verdeeld.
Vanuit de veelzijdigheid van de Vizsla zijn sommigen van mening dat dit afkomstig is van de Duitse Staande Hond. Anderen menen dat de Weimarse Staande Hond invloed op de Vizsla heeft gehad vanwege zijn uniforme vacht. Tegen het einde van de 19e eeuw is de invloed van de Engelse Pointer ook bij de Vizsla merkbaar zoals bij alle staande honden op het vasteland in Europa. Deze inbreng zou de snelheid van actie van de Vizsla hebben vergroot.
De aan de Vizsla gestelde eisen waren erg groot:

  • Behoorlijke snelheid
  • Goed wijd zoeken
  • Goed verloren zoeken
  • Retriever zijn
  • Zowel veerwild als haarwild aanwijzen

Bij de beoordeling van de kwaliteiten van de Vizsla, vergeleken met de Duitse Staande Hond en de Pointer zou men kunnen zeggen dat de Vizsla het beste van die beide rassen in zich verenigd. In de jaren 30 werd het ras door de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale) officieel erkend. In deze tijd werden door jagers bloedlijnen van de Duiste Staande Draadhaar ingebracht ter verbetering van de uitstekende jachtkwaliteiten, speciaal voor de jacht onder moeilijke omstandigheden. Hieruit is de Drótszörü Magyar Vizsla (Draadhaar Vizsla) ontstaan.